عقاب

عقاب
نوشته‌ای که در ادامه می‌آید را امروز از یادداشت‌های قدیمیم پیدا کردم،...